TAMROCK KOMMANDO
ANVÄNDS FLITIGT VID STENSPRÄCKNING. ÄVEN FÖR UTHYRNING.