lastbil

Vi utför kranarbeten, maskinflyttar, schakttransporter, leveranser av material (jord, kross, sand)
samt uthyrning av sopcontainrar. vår lastbil är ett miljögodkänt fordon.