transport 
 

Vi utför kranarbeten, maskinflyttar, schakttransporter, leveranser av material (jord, kross, sand) samt uthyrning av sopcontainrar.

läs mer >>

 stenspräckning 


Vi utför stenspräckning med vattentryck, vilket är en skonsam metod att få bort sten och berg där det är i vägen. Stenspräckning ger inga vibrationer. 

Läs mer >>

 trädgårdsanläggning 
 

Vi har lång erfarenhet av att anlägga trädgårdar och grönytor. Det kan handla om plattsättning, stödmurar, gräsetablering, plantering m.m. Vi utför både nyanläggning och upprustning av befintliga anläggningar.

Läs mer >>

 gräv-/schaktarbete 


Vi utför de flesta typer av gräv- och schaktarbeten, samt servicearbeten vid byggen. Det mesta går att ordna.

läs mer >>

 

 snöröjning 


under vintersäsong har vi hand om snöröjning på flertal områden i stockholm.

 

molok sopkärl

Vi monterar många molokbehållare direkt åt sansac och familjebostäder.

 

Dränering


Vi har specialiserat oss på att utföra omdräneringar av såväl villor som flerbostadshus och andra större fastigheter. I samband med våra omdräneringar blästrar vi även bort eventuell asfalt som källargrunden är bestruken med.

läs mer >>