stenspräcking

Vi utför stenspräckning med vattentryck (Royex patroner), vilket är en skonsam metod att få bort sten och berg där det är i vägen. Stenspräckning ger inga vibrationer, vilket innebär att det går att utföra även i känsliga miljöer, till exempel alldeles intill en husgrund. Metoden går även att använda inomhus, vid exempelvis schaktning för en hissgrop.

 

Tack vare att stenspräckningen inte ger några vibrationer, behöver inte heller närliggande byggnader besiktigas innan,
vilket måste göras vid vanlig sprängning.

 


Royex spräckpatroner är en CE certifierad sten och bergspräckningspatron med elektrisk antändning. Royex är designad för spräckning av sten, berg och betong i områden där konventionell sprängning inte är lämplig eller möjlig. Royex avger ytterst små vibrationer vid antändning och påverkar därför inte omkringliggande strukturer och byggnader. Systemet är framtaget, testad och tillverkad under höga säkerhetsstandarder och har en väl beprövad effektivitet. Royex är framtagen för att enkelt kunna användas av självständigt arbetande operatörer.

 

Källa http://www.royex.se/