trädgårdsanläggning

Vi har lång erfarenhet av att anlägga trädgårdar och grönytor. Det kan handla om plattsättning, stödmurar,
gräsetablering, plantering m.m. Vi utför både nyanläggning och upprustning av befintliga anläggningar.

Vi har ett ramavtal med Familjebostäder, vilket innebär att vi rustar upp många gårdar och lekplatser runt om i Stockholm.