Samarbetspartners

Pordrän www.pordran.se

"Vår affärsidé är att på ett ekonomiskt, enkelt och funktionellt sätt isolera, fuktskydda och dränera med en enda produkt: PORDRÄN. Dräneringsskivan Pordrän skyddar väggen både mot det utifrån kommande markvattnet och kondensfukten inifrån källaren."

Royex www.royex.se

Royex är en CE certifierad sten och bergspräckningspatron med elektrisk antändning. Royex är designad för spräckning av sten, berg och betong i områden där konventionell sprängning inte är lämplig eller möjlig. Royex avger ytterst små vibrationer vid antändning och påverkar därför inte omkringliggande strukturer och byggnader. Systemet är framtaget, testad och tillverkad under höga säkerhetsstandarder och har en väl  beprövad effektivitet.

Sansac www.sansac.se

Sansac är En central del i den processen är att skapa källsorterings- och insamlingssystem som är tydliga och bekväma för användaren samtidigt som de är arbetsmiljöriktiga för den personal som svarar för tömning och transport.

Maskinentreprenörerna, ME, www.maskinentreprenorerna.se

Är Sveriges ledande bransch- och arbetsgivareförbund för maskinentreprenörer.

Kabelanvisning - WWW.KABELANVISNING.COM

Sveriges elnätbolag - TeliaSonera - Sveriges kommuner har under åren samarbetat för att få ner ledningsskadorna i landet. Begär anvisning i god tid innan arbetet påbörjas. Skall du gräva, spränga eller fälla träd intill våra ledningar? Ring din lokala ledningsägare.