stenspräcking

Vi utför stenspräckning med vattentryck (Royex patroner), vilket är en skonsam metod att få bort sten och berg där det är i vägen. Stenspräckning ger inga vibrationer, vilket innebär att det går att utföra även i känsliga miljöer, till exempel alldeles intill en husgrund. Metoden går även att använda inomhus, vid exempelvis schaktning för en hissgrop. Tack vare att stenspräckningen inte ger några vibrationer, behöver inte heller närliggande byggnader besiktigas innan, vilket måste göras vid vanlig sprängning.


Vi använder Royex spräckpatroner som är en CE certifierad sten- och bergspräckningspatron med elektrisk antändning. Royex är designad för spräckning av sten, berg och betong i områden där konventionell sprängning inte är lämplig eller möjlig. Royex avger ytterst små vibrationer vid antändning och påverkar därför inte omkringliggande strukturer och byggnader. Systemet är framtaget, testad och tillverkad under höga säkerhetsstandarder och har en väl beprövad effektivitet. Royex är framtagen för att enkelt kunna användas av självständigt arbetande operatörer.
 

GRÄV- OCH schaktarbeten

Vi utför de flesta typer av gräv- och schaktarbeten och har maskiner för egen regi. Tidigare arbetade vi med därneringar men arbetar nu med en nedskalad verksamhet, därav tar vi inte längre emot den typen av arbeten.

ANDRA TJÄNSTER

TRANSPORT
Vi utför kranarbeten, maskinflyttar, schakttransporter, leveranser av material (jord, kross, sand) samt uthyrning av sopcontainrar.
Vår lastbil är ett miljögodkänt fordon.
 
MOLOK SOPKÄRL
Molok är en del av samhällets process inom avfallsminimering. Vi gräver ner och monterar många molokbehållare direkt åt sansac, familjebostäder och bostadsrättsföreningar. Inför nya uppdrag kan vi komma och provborra. därmed kan man gå vidare med att lokalisera berg och finna utrymme för molok.